uczelnie » studia zaoczne, podyplomowe

RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)


Tożsamość administratora
Administratorem jest ApirNet Piotr Mardosz, mający siedzibę pod adresem: Marszowice 170, 32-420 Gdów – odpowiada za zapewnienie funkcjonowania portalu uczelnie.edu.pl.


Dane kontaktowe administratora
Z administratorem – ApirNet Piotr Mardosz – można skontaktować się poprzez adres e-mail biuro@uczelnie.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu umożliwienia obsługi prezentacji uczelni, których jest Pani/Pan przedstawicielem. Przechowywane przez nas dane są umożliwiają:

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe nie są przez naszą firmę przekazywane, a służą wyłącznie do obsługi prezentacji zgłoszonej przez Państwa uczelni.

Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane bezterminowo.

Państwa prawa w stosunku do przechowywanych przez nas danych?
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.