Studia stacjonarne

Filtr
kierunek:
województwo:
miasto:
 • Kontakt
 • Stacjonarne
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ul.al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612
woj.dolnośląskie
tel. 71 347-35-61
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biotechnologia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edukacja techniczno-informatyczna
Filologia angielska
Filologia polska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Historia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Kulturoznawstwo
Matematyka
Mechatronika
Ochrona środowiska
Pedagogika
Politologia
Praca socjalna
Psychologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Filologia germańska
Filologia rosyjska
Inżynieria materiałowa
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Rewitalizacja dróg wodnych
Humanistyka drugiej generacji
Regionalistyka europejska
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
Logopedia
Turystyka krajoznawcza i kulturowa
Filologia germańska (dla kandydatów ze znajomością j. niemieckiego)
Filologia germańska (dla kandydatów bez znajomości j. niemieckiego)
Historia - profil praktyczny
Historia - profil ogólnoakademicki
Filologia stosowana z językiem niemieckim
Filologia rosyjska (dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)
Filologia rosyjska (dla kandydatów bez znajomości języka rosyjskiego)
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
Lingwistyka stosowana j.angielski z j.arabskim
Lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim
Lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim
Lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim bez znajomości j. niemieckiego
Lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim ze znajomością j. niemieckiego
Pedagogika wczesnoszkolna

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu ul.Sienkiewicza 32, 50-335
woj.dolnośląskie
tel. +48 71 328 1414
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia włoska

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi ul.Pocztowa 13, 89-500
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 559 19 87
fax. (52) 559-19-87
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Architektura krajobrazu
Inżynieria środowiska
Leśnictwo

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ul.3 Maja 17, 87-800
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 54 231-60-80
fax. (054) 231-43-52

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli ul.Racławicka 23, 41-506
woj.śląskie
tel. (32) 349-48-03
fax. (32) 349-48-01
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji ul.Siedlecka 56, 21-400
woj.lubelskie
tel. (025) 798-54-01
fax. (025) 798-99-41
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Logistyka
Politologia
Socjologia
Zarządzanie


 • Kontakt
 • Stacjonarne
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim ul.Akademicka 12, 27-400
woj.świętokrzyskie
tel. 41 260 40 40
fax. (41) 263-21-10

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Wyższa Szkoła nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki ul.Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05-300
woj.mazowieckie
tel. (25) 758-86-45
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Mechatronika
Pedagogika
Socjologia