Studia stacjonarne

Filtr
kierunek:
województwo:
miasto:
 • Kontakt
 • Stacjonarne
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu ul.Brzeźnicka 3, 60-133
woj.wielkopolskie
tel. (061) 655-85-71
fax. (061) 655-85-70
 Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Dietetyka
Kosmetologia

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia ul.Krowoderska 73, 31-158
woj.małopolskie
tel. (12) 423-38-40
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Dietetyka
Fizjoterapia
Kosmetologia
Dietetyka i ekologiczna żywność

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Uczelnia Jana Wyżykowskiego ul.Odrodzenia 21,23, 59-300
woj.dolnośląskie
tel. (76) 749-89-29
fax. (76) 749-89-28
Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Górnictwo i geologia
Pedagogika
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji


 • Kontakt
 • Stacjonarne
Wyższa Szkoła Uni-Terra ul.Prądzyńskiego 53, 61-527
woj.wielkopolskie
tel. (61)833-05-30,(61)830-41-71
fax. (61) 830-41-74
Wyższa Szkoła Uni-Terra
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Dietetyka
Filologia angielska
Pedagogika specjalna

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ul.Kawęczyńska 36, 03-772
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ul.al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612
woj.dolnośląskie
tel. 71 347-35-61
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biotechnologia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edukacja techniczno-informatyczna
Filologia angielska
Filologia polska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Historia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Kulturoznawstwo
Matematyka
Mechatronika
Ochrona środowiska
Pedagogika
Politologia
Praca socjalna
Psychologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Filologia germańska
Filologia rosyjska
Inżynieria materiałowa
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Rewitalizacja dróg wodnych
Humanistyka drugiej generacji
Regionalistyka europejska
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
Logopedia
Turystyka krajoznawcza i kulturowa
Filologia germańska (dla kandydatów ze znajomością j. niemieckiego)
Filologia germańska (dla kandydatów bez znajomości j. niemieckiego)
Historia - profil praktyczny
Historia - profil ogólnoakademicki
Filologia stosowana z językiem niemieckim
Filologia rosyjska (dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)
Filologia rosyjska (dla kandydatów bez znajomości języka rosyjskiego)
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
Lingwistyka stosowana j.angielski z j.arabskim
Lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim
Lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim
Lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim bez znajomości j. niemieckiego
Lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim ze znajomością j. niemieckiego
Pedagogika wczesnoszkolna

 • Kontakt
 • Stacjonarne

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie ul.Kasprzaka 2/8, 01-211
woj.mazowieckie
tel. 22 886 50 12
fax. (22) 886-50-14
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia rosyjska