Studia podyplomowe

Filtr
kierunek:
województwo:
miasto:
 • Kontakt
 • Podyplomowe
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia podyplomowe
system studiów
Public Relations
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Wychowanie Fizyczne
Logopedia z Emisją Głosu
Psychologia Kliniczna
Pedagogika Przedszkolna
Profilaktyka i Socjoterapia
Przygotowanie Pedagogiczne
Wychowanie Muzyczne według Edwina E. Gordona
Matematyka
Nauczanie Techniki i Informatyki
Techniki Informatyczne w Edukacji
Administracja Elektroniczna
Administracja i Zarządzanie
Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Filozofia i Etyka
Historia i Społeczeństwo
Studia podyplomowe dla Tłumaczy Języka Rosyjskiego
Prawo Pracy
Prawo Ubezpieczeń
Prawo Zamówień Publicznych
Zarządzanie Instytucjami Kultury
Zarządzanie Nieruchomościami
Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne
Psychologia Kliniczna Chorych Somatycznie
Historia
Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego
Kształcenie Tłumaczy Języka Angielskiego
Polonistyka
Rozwój Regionalny i Zarządzanie Funduszami Europejskimi
Wiedza o Społeczeństwie
Public Relations w Edukacji
Współczesne Konflikty Zbrojne
Hydrometeorologia w zarządzaniu kryzysowym
Zarządzanie Informacją w Instytucjach Publicznych
Administracji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Książka Dawna
Prawa Dziecka
Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo epok
Kompetencje Polityczne
Kultura Języka i Komunikowanie Publiczne
Wiedza o kulturze
Zarządzanie i Komunikacja Menedżerska
Wspomagania Rozwoju Uczniów należących do Mniejszości Narodowych, Reemigrantów i Uchodźców
Wczesna Edukacja - I etap kształcenia
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet


 • Kontakt
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie ul.Karmelicka 32, 31-128
woj.małopolskie
tel. 12 633 09 21, kom. 517 517 002
fax. (12) 633-08-53
Studia podyplomowe
system studiów
Techniki Sprzedaży Ubezpieczeń i Likwidacji Szkód Majątkowych
Ocena ryzyka - Risk Manager
Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Prawo Pracy
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet


 • Kontakt
 • Podyplomowe
Studium Podyplomowe Socjologia Bezpieczeństwa Wewnętrznego ul.Fosa Staromiejska 1a, p. 213, 87-100
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 622-76-40, 611-36-36
fax. (56) 622-47-65
Studia podyplomowe
system studiów
Socjologia Bezpieczeństwa Wewnętrznego
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii ul.Wojska Polskiego 6, 41-200
woj.śląskie
tel. (32)266-20-51
fax. (32) 266-20-53
Studia podyplomowe
system studiów
Bezpieczeństwo, higiena pracy i zagrożenia środowiskowe
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim ul.Akademicka 12, 27-400
woj.świętokrzyskie
tel. 41 260 40 40
fax. (41) 263-21-10 • Kontakt
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości ul.Gajowa 6, 60-815
woj.wielkopolskie
tel. 61 864 10 40
Studia podyplomowe
system studiów
Rachunkowość
Rachunkowość i Finanse Jednostek Sektora Finansów Publicznych
Audyt i Kontrolwa Wewnętrzna w Gospodarce i Administracji
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet