Studia podyplomowe

Filtr
kierunek:
województwo:
miasto:  • Kontakt
  • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie ul.Karmelicka 32, 31-128
woj.małopolskie
tel. 12 633 09 21, kom. 517 517 002
fax. (12) 633-08-53
Studia podyplomowe
system studiów
Techniki Sprzedaży Ubezpieczeń i Likwidacji Szkód Majątkowych
Ocena ryzyka - Risk Manager
Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Prawo Pracy
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet


  • Kontakt
  • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii ul.Wojska Polskiego 6, 41-200
woj.śląskie
tel. (32)266-20-51
fax. (32) 266-20-53
Studia podyplomowe
system studiów
Bezpieczeństwo, higiena pracy i zagrożenia środowiskowe
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet  • Kontakt
  • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości ul.Gajowa 6, 60-815
woj.wielkopolskie
tel. 61 864 10 40
Studia podyplomowe
system studiów
Rachunkowość
Rachunkowość i Finanse Jednostek Sektora Finansów Publicznych
Audyt i Kontrolwa Wewnętrzna w Gospodarce i Administracji
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

  • Kontakt
  • Podyplomowe
Akademia Pomorska w Słupsku ul.Arciszewskiego 22A, 76-200
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
Studia podyplomowe
system studiów
Archiwistyka
Bezpłatne Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Pedagogiczno-Metodyczne
Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja zdrowotna i zdrowie publiczne
Filologia polska dla nauczycieli (BEZPŁATNE)
Historia
Komunikacja językowa i dziennikarstwo
Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Nauczania Języka Kaszubskiego
Kwalifikacyjne podyplomowe studia przygotowujące do nauczania matematyki
Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do zawodu nauczyciela geografii i przyrody
Matematyka z elementami informatyki
Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu
Muzykoterapia z psyNauczanie języka kaszubskiego w edukacji przedszkolnej i wchoprofilaktyką stresu
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Niekonwencjonalne formy edukacyjne w kształceniu polonistycznym
Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Ped.resocjalizacyjna z opiekuńczo-wychowawczą
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
Podstawy przedsiębiorczości dla nauczycieli
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego dla absolwentów polonistyki, historii i języków obc
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego dla absolwentów polonistyki, historii i języków obc
Podyplomowe studia w zakresie przygotowania pedagogicznego
Realizacja projektów społecznych i komunikacja społeczna
Muzyka w edukacji wczesnej z elementami muzykoterapii
Studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania geografii i
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet