Studia podyplomowe

Filtr
kierunek:
województwo:
miasto:
 • Kontakt
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu ul.Brzeźnicka 3, 60-133
woj.wielkopolskie
tel. (061) 655-85-71
fax. (061) 655-85-70
 Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
Studia podyplomowe
system studiów
Kosmetologia i marketing produktu kosmetycznego
Wizaż, stylizacja i technologie fryzjerskie
Kosmetologia z odnową biologiczna
Dietetyka
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Podyplomowe


 • Kontakt
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ul.Kawęczyńska 36, 03-772
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Studia podyplomowe
system studiów
Kompetencje Menedżerskie w Zarządzaniu Ludźmi
Mediacje i negocjacje - zastosowanie praktyczne
Executive Master of Business Administration (EMBA)
Akademia Przywództwa
Bankowość korporacyjna
Coaching w życiu i biznesie
Gospodarowanie nieruchomościami
Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji publicznej i gospodarce
Menedżer Jakości
Menedżerskie studia podyplomowe
Strategiczne zarządzanie firmą
Trener biznesu i rozwoju osobistego
Business Management
Administracja systemów bezpieczeństwa narodowego
Asystent rodziny - NOWOŚĆ
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo instytucji finansowych
Bezpieczeństwo obiektów i informacji
Dyplomacja gospodarcza
Edukacja początkowa (nauczanie początkowe) z terapią pedagogiczną
Logopedia
Mediacje rodzinne i małżeńskie - NOWOŚĆ
Menedżer sportu, organizator imprez sportowych - NOWOŚĆ
Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną
Ochrona informacji niejawnych i administrowanie bezpieczeństwem informacji
Pomoc psychologiczna i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne - NOWOŚĆ
Psychogeriatria - NOWOŚĆ
Psychoonkologia - NOWOŚĆ
Psychologia kliniczna - NOWOŚĆ
Socjoterapia - NOWOŚĆ
Public relations w praktyce stosunków międzynarodowych
Studia podyplomowe w zakresie uzyskania kwalifikacji pedagogicznych
Kreatywny Menedżer Sprzedaży i Marketingu
Skuteczny Lider Kapitału Ludzkiego
Menedżer wizerunku NOWOŚĆ
Master of Law (LLM) - NOWOŚĆ
Doctor of Business Administration - NOWOŚĆ
Akademia Bezpiecznego Biznesu NOWOŚĆ
Social media i e-marketing NOWOŚĆ
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Zarządzanie portfelem projektów wg teorii ograniczeń
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu ul.Stabłowicka 95, 54-062
woj.dolnośląskie
tel. (071) 349-06-40
fax. (071) 349-06-40
Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu


 • Kontakt
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ul.Ul. Robocza 4, 61-538
woj.wielkopolskie
tel. (61) 835-15-11
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu


 • Kontakt
 • Podyplomowe
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ul.Waszyngtona 4/8, 42-217
woj.śląskie
tel. (34) 378-41-00
fax. (34) 378-42-22
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Studia podyplomowe
system studiów
Studia Podyplomowe " Wiedza o kulturze"
Studium scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej
Terapia pedagogiczna z arteterapią
Studia Podyplomowe Uzupełniające "Książka i Plakat "
Administracja publiczna
Studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami
Terapia patologii zachowań
Wiedza o społeczeństwie
Zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej
Zarządzanie dystrybucją i sprzedażą w handlu krajowym i międzynarodowym
Zarządzanie finansami lokalnymi
Przedsiębiorczość
Bazy danych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Chemia
Chemia środowiska
Doradztwo zawodowe
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie nowatorskich metod ...
Edukacja artystyczna w kształceniu zintegrowanym przedszkola i klas I-III
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa IETI WMP
Edukacja internetowa
Fizyka
Fizyka medycyny
Fizyka z elemantami technologii informacyjnych
Fizyka z informatyką
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Informatyka
Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu
Informatyka w edukacji zintegrowanej
Integracja europejska
Integracja sztuk - muzyka w szkole
Komputerowa grafika wydawnicza
Komunikacja społeczna, negocjacje i mediacje
Kreowanie polityki oświatowej gminy, powiatu i województwa
Matematyka
Nauczanie blokowe przedmiotu przyroda w klasach IV-VI
Nauczanie i wychowanie integracyjne z terapią pedagogiczną
Nauczanie języka obcego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolne
Nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum
Nauczyciel dwuprzedmiotowy, realizator ścieżek międzyprzedmiotowych
Ochrona środowiska z elementami ekologii
Oligofrenopedagogika
Opieka nad małym dzieckiem w państwach Unii Europejskiej
Praca socjalna i organizacja pomocy społecznej
Praktyczne wykorzystanie sieci komputerowych i sieciowych baz danych
Profilaktyka i kompensacja patologii w środowiskach wychowawczych
Prowadzenie zespołów muzyki rozrywkowej
Przygotowanie do pracy edukatorskiej
Przygotowanie specjalistów do wdrażania reformy systemu profilaktyki i opieki
Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
Socjoterapia
Studia z zakresu dydaktyki języka polskiego i ścieżek edukacyjnych w gimnazjum
Studia podyplomowe z zakresu logopedii (logopeda oświatowy)
Studia Podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego
Technika w nauczaniu
Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej
Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej
Wiedza o społeczeństwie i państwie
Wychowanie fizyczne
Wychowanie przedszkolne
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Podyplomowe
Akademia Finansów i Biznesu Vistula ul.Stokłosy 3, 02-787
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Studia podyplomowe
system studiów
Audyt i kontrola wewnętrzna
Kontrola wewnętrzna z elementami audytu w administracji publicznej i gospodarce
Studia dla tłumaczy przysięgłych z jezyka angielskiego
Metodyka nauczania języków obcych
Tłumaczenia specjalistyczne j.angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego,włoskiego
Pośrednictwo w obrocie nieruchomości
Wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami
Doradztwo na rynku nieruchomości
Polski i międzynarodowy handel sztuką
Studia dla tłumaczy przysięgłych z jezyka niemieckiego
Studia dla tłumaczy przysięgłych z jezyka rosyjskiego
Marketing usług finansowych
Polski język biznesu dla obcokrajowców
Metodyka nauczania języka polskiego, jako obcego
Przekład literacki: język angielski i język niemiecki
Budżetowanie zadaniowe
Zarządzanie BHP
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia na życie
Praca nad tekstem autorskim
Tłumaczenia akt dawnych
Doradca finansów osobistych EFG
Kontroler finansowy
Rachunkowość z uprawnieniami do prowadzenia biura rachunkowego
Zarządzanie komunikacja wewnętrzna i Intranetem
Psychologia w zarządzaniu i biznesie
Skuteczny lider zmian z certyfikatem Sixsigma i 7 nawyków Covega
Zarządzanie placówką oświatową
Praktyczne zarządzanie procesami biznesowymi
Dziennikarstwo lifestylowe
Socjologia mody czyli Biznes w dizajnie
Dietetyka i technologia gastronomiczna
Angielski w finansach i biznesie
Zarządzanie operacyjne i rozwój branży bankowej
Zarządzanie strategiczne w bankowości
Rachunkowość w ubezpieczeniach w reżimie
Testerzy oprogramowania
Marketingowe zarządzanie w sektorze publicznym
Manager transportu drogowego
Logistyka w transporcie drogowym
Dyplomowany Specjalista ds. Ubezpieczeń
Dyplomowany Broker Ubezpieczeniowy i Broker Reasekuracyjny
Doradztwo zawodowe
Menedżer Jakości
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet