Studia podyplomowe

Filtr
kierunek:
województwo:
miasto:
 • Kontakt
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu ul.Brzeźnicka 3, 60-133
woj.wielkopolskie
tel. (061) 655-85-71
fax. (061) 655-85-70
 Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
Studia podyplomowe
system studiów
Kosmetologia i marketing produktu kosmetycznego
Wizaż, stylizacja i technologie fryzjerskie
Kosmetologia z odnową biologiczna
Dietetyka
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Podyplomowe


 • Kontakt
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ul.Kawęczyńska 36, 03-772
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Studia podyplomowe
system studiów
Kompetencje Menedżerskie w Zarządzaniu Ludźmi
Mediacje i negocjacje - zastosowanie praktyczne
Executive Master of Business Administration (EMBA)
Akademia Przywództwa
Bankowość korporacyjna
Coaching w życiu i biznesie
Gospodarowanie nieruchomościami
Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji publicznej i gospodarce
Menedżer Jakości
Menedżerskie studia podyplomowe
Strategiczne zarządzanie firmą
Trener biznesu i rozwoju osobistego
Business Management
Administracja systemów bezpieczeństwa narodowego
Asystent rodziny - NOWOŚĆ
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo instytucji finansowych
Bezpieczeństwo obiektów i informacji
Dyplomacja gospodarcza
Edukacja początkowa (nauczanie początkowe) z terapią pedagogiczną
Logopedia
Mediacje rodzinne i małżeńskie - NOWOŚĆ
Menedżer sportu, organizator imprez sportowych - NOWOŚĆ
Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną
Ochrona informacji niejawnych i administrowanie bezpieczeństwem informacji
Pomoc psychologiczna i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne - NOWOŚĆ
Psychogeriatria - NOWOŚĆ
Psychoonkologia - NOWOŚĆ
Psychologia kliniczna - NOWOŚĆ
Socjoterapia - NOWOŚĆ
Public relations w praktyce stosunków międzynarodowych
Studia podyplomowe w zakresie uzyskania kwalifikacji pedagogicznych
Kreatywny Menedżer Sprzedaży i Marketingu
Skuteczny Lider Kapitału Ludzkiego
Menedżer wizerunku NOWOŚĆ
Master of Law (LLM) - NOWOŚĆ
Doctor of Business Administration - NOWOŚĆ
Akademia Bezpiecznego Biznesu NOWOŚĆ
Social media i e-marketing NOWOŚĆ
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Zarządzanie portfelem projektów wg teorii ograniczeń
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet


 • Kontakt
 • Podyplomowe
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia podyplomowe
system studiów
Public Relations
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Wychowanie Fizyczne
Logopedia z Emisją Głosu
Psychologia Kliniczna
Pedagogika Przedszkolna
Profilaktyka i Socjoterapia
Przygotowanie Pedagogiczne
Wychowanie Muzyczne według Edwina E. Gordona
Matematyka
Nauczanie Techniki i Informatyki
Techniki Informatyczne w Edukacji
Administracja Elektroniczna
Administracja i Zarządzanie
Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Filozofia i Etyka
Historia i Społeczeństwo
Studia podyplomowe dla Tłumaczy Języka Rosyjskiego
Prawo Pracy
Prawo Ubezpieczeń
Prawo Zamówień Publicznych
Zarządzanie Instytucjami Kultury
Zarządzanie Nieruchomościami
Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne
Psychologia Kliniczna Chorych Somatycznie
Historia
Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego
Kształcenie Tłumaczy Języka Angielskiego
Polonistyka
Rozwój Regionalny i Zarządzanie Funduszami Europejskimi
Wiedza o Społeczeństwie
Public Relations w Edukacji
Współczesne Konflikty Zbrojne
Hydrometeorologia w zarządzaniu kryzysowym
Zarządzanie Informacją w Instytucjach Publicznych
Administracji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Książka Dawna
Prawa Dziecka
Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo epok
Kompetencje Polityczne
Kultura Języka i Komunikowanie Publiczne
Wiedza o kulturze
Zarządzanie i Komunikacja Menedżerska
Wspomagania Rozwoju Uczniów należących do Mniejszości Narodowych, Reemigrantów i Uchodźców
Wczesna Edukacja - I etap kształcenia
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Podyplomowe
Akademia Finansów i Biznesu Vistula ul.Stokłosy 3, 02-787
woj.mazowieckie
tel. (22) 45-72-300
fax. (22) 457-23-03
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Studia podyplomowe
system studiów
Audyt i kontrola wewnętrzna
Kontrola wewnętrzna z elementami audytu w administracji publicznej i gospodarce
Studia dla tłumaczy przysięgłych z jezyka angielskiego
Metodyka nauczania języków obcych
Tłumaczenia specjalistyczne j.angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego,włoskiego
Pośrednictwo w obrocie nieruchomości
Wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami
Doradztwo na rynku nieruchomości
Polski i międzynarodowy handel sztuką
Studia dla tłumaczy przysięgłych z jezyka niemieckiego
Studia dla tłumaczy przysięgłych z jezyka rosyjskiego
Marketing usług finansowych
Polski język biznesu dla obcokrajowców
Metodyka nauczania języka polskiego, jako obcego
Przekład literacki: język angielski i język niemiecki
Budżetowanie zadaniowe
Zarządzanie BHP
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia na życie
Praca nad tekstem autorskim
Tłumaczenia akt dawnych
Doradca finansów osobistych EFG
Kontroler finansowy
Rachunkowość z uprawnieniami do prowadzenia biura rachunkowego
Zarządzanie komunikacja wewnętrzna i Intranetem
Psychologia w zarządzaniu i biznesie
Skuteczny lider zmian z certyfikatem Sixsigma i 7 nawyków Covega
Zarządzanie placówką oświatową
Praktyczne zarządzanie procesami biznesowymi
Dziennikarstwo lifestylowe
Socjologia mody czyli Biznes w dizajnie
Dietetyka i technologia gastronomiczna
Angielski w finansach i biznesie
Zarządzanie operacyjne i rozwój branży bankowej
Zarządzanie strategiczne w bankowości
Rachunkowość w ubezpieczeniach w reżimie
Testerzy oprogramowania
Marketingowe zarządzanie w sektorze publicznym
Manager transportu drogowego
Logistyka w transporcie drogowym
Dyplomowany Specjalista ds. Ubezpieczeń
Dyplomowany Broker Ubezpieczeniowy i Broker Reasekuracyjny
Doradztwo zawodowe
Menedżer Jakości
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet


 • Kontakt
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim ul.Akademicka 12, 27-400
woj.świętokrzyskie
tel. 41 260 40 40
fax. (41) 263-21-10